รู้จักตัวตน

ก่อนเป็นคุณคนใหม่

*เเบบทดสอบใช้เวลาภายใน 20 นาที

/

แบบทดสอบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย

NEO ACADEMY สถาบันสำหรับคนทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ลองทดสอบหลักสูตรไหนดี ?

Copyright © 2023 NEO Skill Test @NEO Academy, All rights reserved.
ช่องทางการติดต่อ